Iskalnik

Podatki o delnici

Mlinotestova delnica

 

Izdajatelj: Mlinotest, d. d.

Oznaka delnice: MAJG

Segment: »Na podlagi sklepa skupščine so bile delnice MAJG z dnem 26. 6. 2018 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu.«

Lastniška struktura Mlinotesta, d. d., na dan 31. 12. 2018

DelničarŠtevilo delnicStruktura
Mlino d.o.o.

2.703.473

78,41%

Fin Vita d.o.o.

618.148

17,93%

Mlinotest d.d.

74.852

2,17%

Fizične osebe

48.503

1,41%

Ostale pravne osebe

2.925

0,08%

SKUPAJ

3.447.901

100,00%