Iskalnik

Regionalni sklad

 

 

 

Aktivnosti:

1. TOVARNA SVEŽIH TESTENIN

OPIS OPERACIJE:

Mlinotest d. d. je vključen v raziskovalno-razvojni projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni namen projekta je razvoj novih izdelkov sveže polnjene testenine s podaljšanim rokom trajanja, ki bo doseženo s pomočjo nove aseptične tehnologije, novih procesnih pristopov ter dodajanjem naravnih protimikrobnih učinkovin. Nova tehnologija omogoča tudi manjšo porabo energije.

CILJI:

Z aplikacijo razvojnih rezultatov bodo razviti novi izdelki svežih testenin z daljšim rokom trajanja brez uporabe nenaravnih dodatkov.

Povezava: www.eu-skladi.si.

2. PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE

Naziv partnerske operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
Vodilni partner Občina Ajdovščina
Projektni partnerji operacije Ljudska univerza Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Mlinotest živilska industrija d. d.
Trajanje partnerske operacije 1. 3. 2021 – 31. 7. 2022
Lokacija izvajanja Ajdovščina
Skupna vrednost 741.166,75 €
Višina upravičenih stroškov 431.166,75 €
Znesek nepovratnih sredstev EU 310.000,00 €
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani EU preko LAS Vipavska dolina 80 %
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kratek povzetek operacije

Operacija neposredno vpliva na doseganje ciljev Strategije LAS Vipavska dolina in njenih tematskih področij. Ključni in strateški cilj operacije je z ureditvijo Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije prispevati k oživitvi starega mestnega jedra Ajdovščine z novimi storitvami za različne ciljne skupine: domačine, ranljive skupine in obiskovalce/turiste.

Rezultati

Izdelan Programski koncept doživljajskega prostora – Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije –  nabor vsebin, ki se bodo izvajale v prostoru doživetij.

Izdelan doživljajski Turistični produkt (itinerar), ki se bo kot glavni, nosilni turistični produkt, izvajal v Prostoru doživetij pekarske in mlinarske tradicije.

Obnovljen in urejen prostor v pritličju Rustjeve hiše in vzpostavitev urejenega Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije vključno z opremo prostora.

Vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo med nosilci posameznih vsebin, ki bodo oblikovane in opredeljene v programsko vsebinskem konceptu prostora doživetij.

Oblikovan poslovni model prenosa znanj s področja pekarstva, mlinarstva, kulinarike, ki bodo temeljili na prenosu znanj in izkušenj na druge predstavnike ranljivih skupin in splošne javnosti.

Ustvarjeno eno novo delovno mesto (1PDM). Ob zaključku operacije bosta partnerja Pilonova galerija Ajdovščina in Mlinotest d. d. ustvarila vsak 0,5 PDM, eden za realizacijo Programskega koncepta prostora, drugi pa za potrebe trženja novega turističnega produkta oz. storitve.

 Povezave