Iskalnik

Poslanstvo

Našim potrošnikom želimo s kakovostno in z zdravo hrano zagotavljati izpolnitev njihovih potreb, želja in pričakovanj.

Želimo zagotavljati prijazno, ustvarjalno in spodbudno delovno okolje ter možnosti za izobraževanje in osebnostno rast za vse zaposlene.

družbeno odgovornim poslovanjem hočemo ustvarjati ugled in zaupanje v naša podjetja na lokalni, vseslovenski in širši regionalni ravni.

Naš cilj je donosno poslovanje in razvoj koncerna Mlinotest.

Poslanstvo Mlinotesta je:

  • ustvariti privlačne, tehnološko in kulinarično dovršene izdelke, ki jih na podlagi tradicije usmerjajo in kreirajo potrebe naših kupcev in potrošnikov;
  • z odgovornim delovanjem prispevati k družbenemu razvoju ter razvoju in varovanju naravnega okolja;
  • z nenehno skrbjo za zaposlene zagotavljati možnosti za zaposlitev in strokovni razvoj.

Razmišljamo in delujemo v skladu s svojimi vrednotami odgovorno do vseh deležnikov:

kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, okolja,
saj je naš cilj vedno zadovoljiti njihova pričakovanja.
usmerjeno k potrošnikom,
ki nam zaupajo in od nas pričakujejo varne, okusne in zdrave izdelke, ki jih lahko hitro in preprosto pripravijo ter z zadovoljstvom pojedo.
pošteno in v duhu sodelovanja,
kar krepi našo vlogo in pomen v vseh sredinah. Zaposleni smo lojalni svojemu podjetju, hkrati pa smo zavezani tudi širšemu okolju.
inovativno,
saj nenehno iščemo nove ideje za kakovostne, okusne in varne izdelke, ki jih želimo ponuditi širokemu krogu potrošnikov.
sodelovanje in pripadnost.