Iskalnik

Osebni podatki

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA in OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: Mlinotest d. d.
Tovarniška cesta 14
Ajdovščina
e-pošta: info@mlinotest.si
Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi, premoženja in poslovnih skrivnosti ter zagotavljanje nadzora vstopa v oz. izstopa iz prostorov oz. območja družbe Mlinotest d.d., kar vključuje tudi uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Pravna podlaga za obdelavo: 6(1)(f) Splošne uredbe v povezavi s 77. in 78. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
Uporabniki osebnih podatkov: –         pooblaščeni zaposleni
–         policija, tožilstvo, sodišče in drugi pristojni organi za namene preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj
–         zavarovalnica
–         pooblaščeni zunanji izvajalci oz. strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu (v primeru nezgode oz. poškodbe pri delu).
Kategorije posameznikov, na katere se nanaša obdelava osebnih podatkov:

 

–         zaposleni
–         drugi sodelavci kot so dijaki in študenti, upokojenci
–         zunanji sodelavci, ki za družbo izvajajo storitve
–         stranke
–         poslovni partnerji
–         obiskovalci
Vrste osebnih podatkov: –         posnetek posameznika (slika)
–         podatek o lokaciji
–         datum in čas posnetka
Informacije o posebnih vplivih obdelave:

 

Posnetki se obdelujejo za namen, pojasnjen zgoraj.

V primeru sumov storitve kaznivih dejanj (npr. tatvine) se posnetki zaradi preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj na zahtevo posredujejo pristojnim organom, ki imajo za to ustrezno pravno podlago. Zavarovalnici se posnetki posredujejo, če je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic družbe Mlinotest d. d..

Informacije o neobičajni nadaljnji obdelavi:

 

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Videonadzorni sistem se izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov. Neposredno spremljanje dogajanja v živo preko videonadzora se ne izvaja, razen v proizvodnji Tovarne svežih testenin in ob vstopu v Mlinotestov tovarniški kompleks na naslovu Tovarniška cesta 14, Ajdovščina.

Čas hrambe podatkov: Do 30 dni od nastanka posnetka, razen v primeru videonadzora v proizvodnem objektu Tovarna svežih testenin (na naslovu Tovarniška cesta 14, Ajdovščina), ko se posnetki hranijo 3 mesece. Dlje se posnetki hranijo le, če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Informacije o obstoju pravic posameznika: Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
–         dostop do osebnih podatkov,
–         popravek osebnih podatkov,
–         pod določenimi pogoji omejitev obdelave,
–         pod določenimi pogoji lahko ugovarja obdelavi,
–         pod določenimi pogoji izbris osebnih podatkov.Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko naslovite na preko zgornjih navedenih kontaktnih podatkov (po e-pošti ali navadni pošti). Da bi lahko učinkovito izvršili vaše zgoraj naštete pravice, v zahtevi opredelite, kdaj je posnetek nastal in v katerem prostoru ter posredujte svojo fotografijo. Hkrati vas obveščamo, da vas bomo z namenom preverbe identitete lahko zaprosili tudi za nekatere druge podatke.
Informacije o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu: V kolikor menite, da se vaši osebni podatki ne obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.