Iskalnik

Družbena odgovornost

Prispevamo h kakovostnem, bolj zdravem in lepšem življenju naših deležnikov ter smo odgovorni do zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Upoštevamo načela trajnostnega razvoja in načrtujemo aktivnosti, ki prispevajo k bolj čistem in zdravem okolju, ekološko ozaveščenem nakupovanju ter ponudbi ekoloških izdelkov in drugih izdelkov za zdrav življenjski slog. Posebno skrb namenjamo zaposlenim, saj so najpomembnejši člen, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in rast našega podjetja.

Varstvo okolja

Zavedamo se skrbi za čisto in zdravo naravno okolje, v naše poslovne odločitve in izdelke vseskozi vgrajujemo načela trajnostnega razvoja. Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. Pri vseh investicijah so med pomembnejšimi dejavniki izbora večja energetska učinkovitost, varčevanje z vodo in zmanjševanje vseh izpustov kot so prah, hrup, odplake in drugi.

Podpiramo opuščanje fosilnih goriv in rabo rastlinske biomase kot domačega in okolju prijaznega materiala ter vira energije s številnimi pozitivnimi socialno-ekonomskimi in okoljskimi učinki. Globalna prizadevanja širše skupnosti smo v našem podjetju sprejeli kot izziv in vodilo za načrtovanje energetske oskrbe. Namesto zemeljskega plina temelji Mlinotestova ekološka energetska rešitev temelji na rabi lesne biomase in naprednem sistemu filtracije izpustov, ki je ekološko brezhiben in skladen s strogimi pogoji evropske zakonodaje. Raba lesne biomase ne prispeva k večanju količine toplogrednih plinov in zagotavlja manj sproščenega ogljikovega dioksida v ozračje, ki ruši naravno ravnotežje v našem ozračju.

Odziv na probleme, ki jih imamo s prepoznavanjem hrane, in vse večje povpraševanje po naravnih izdelkih so vsekakor tudi ekološki oziroma biološki izdelki. Ekološka pridelava in predelava temelji na naravnem ravnovesju in kroženju snovi v naravi, brez uporabe kemijskih zaščitnih sredstev, brez gensko modificiranih surovin in umetnih mineralnih gnojil. Zagotavlja tudi, da ne prihaja do navzkrižnega mešanja s klasično pridelanimi surovinami. Razvili smo program »ekoloških« izdelkov, ki so pripravljeni iz ekološko pridelanih surovin, zadostili vsem zahtevam evropske zakonodaje ter pridobili certifikat za proizvodnjo, ki ga redno obnavljamo in pridobivamo s strani zunanje verificirane kontrolne organizacije. Razvili smo široko skupino ekoloških pekarskih izdelkov, pic, slaščic, peciv in bioloških krompirjevih izdelkov, testenin in mok. Vsi taki izdelki so na embalaži označeni z izrazom »Ekološki izdelek«.

V Mlinotest trgovinah upoštevamo prepoved plastičnih nosilnih vrečk ter smo razvili ponudbo alternativnih nakupovalnih vrečk, s katerimi želimo prispevati k ohranjevanju narave. Kupci lahko izbirajo med papirnato, bombažno, biorazgradljivo vrečko ter trajno vrečko za večkratno uporabo, narejeno s 100 % obnovljivo energijo. Skladno z Mlinotestovo usmeritvijo ekološkega, okolju prijaznega in sodobnega nakupovanja smo ponekod ponudili veliko rinfuzno ponudbo za zmanjšanje uporabe embalaže. Poleg testenin najrazličnejših oblik in mlevskih izdelkov ter sladkorja smo dodali še riž, fižol, njoke, sveže testenine, mleko ter ekološka čistila.

Več informacij o eko odgovornosti v Mlinotest trgovinah

Skrb za sodelavce

Sodelavci so najpomembnejši element dobrega poslovanja in rasti Mlinotesta, zato posvečamo veliko pozornost negovanju dobrih medosebnih odnosov in timske povezanosti, strokovni rasti naših sodelavcev ter ustvarjanju delovnega okolja, ki spodbuja inovacije in razvoj. V Mlinotestovcih prepoznavamo dolgoročne partnerje, s katerimi postavljamo in uresničujemo cilje ter s tem vsakič znova izpolnjujemo obljube in odgovornosti do naših kupcev. K skrbi za sodelavce nas zavezujejo ne samo zakonske norme in sprejeti standardi kakovosti, temveč predvsem naše vrednote, etičnost in skupen cilj – uspešnost ter rast Mlinotesta. V ta namen smo oblikovali in ponujamo raznolike aktivnosti – rekreacija, kolektivna zavarovanja, promocija zdravega načina življenja, dogodek Mlinofest, kolektivni izleti, strokovna izobraževanja, mentorstvo, razvoj ključnih kadrov, treninge mehkih veščin, tim building, ter še številne druge aktivnosti. Posebno pozornost posvečamo ukrepom varstva pri delu, ergonomizacije delovnih mest, usposabljanja, sodelavcem v Ajdovščini nudimo topel obrok v dopoldanski in popoldanski izmeni. Skrbimo za naše sodelavce, da ti lahko skrbijo za naše kupce.

Podpora in skrb za lokalno skupnost

S sponzorstvi in z donacijami podpiramo številne projekte na izobraževalnem in humanitarnem področju ter vlagamo v šport, znanost in kulturo. Večino sredstev namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Prednost dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.