Iskalnik

Podatki o delnici

Mlinotestova delnica

Izdajatelj: Mlinotest, d. d.

Oznaka delnice: MAJG

Segment: »Na podlagi sklepa skupščine so bile delnice MAJG z dnem 26. 6. 2018 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu.«

Lastniška struktura Mlinotesta, d. d., na dan 31. 12. 2019

Delničar Število delnic Struktura
Mlino d.o.o. 2.705.246 78,46%
Fin Vita d.o.o. 618.148 17,93%
Mlinotest d. d. 74.163 2,15%
Fizične osebe 47.109 1,37%
Ostale pravne osebe 3.235 0,09%
SKUPAJ 3.447.901 100,00%