Iskalnik

Podatki o delnici

Mlinotestova delnica

Izdajatelj: MLINOTEST Živilska industrija d. d., Ajdovščina

Oznaka delnice: MAJG

Lastniška struktura MLINOTEST d. d., na dan 31. 12. 2022:

 

Delničar Število delnic Struktura
Mlino d. o. o. 2.710.031 88,71 %
Mlinotest d. d. (lastne delnice) 299.311 9,80 %
Mali delničarji 45.559 1,49 %
SKUPAJ 3.054.901 100,00 %

 

*Informacije o nakupu delnic: 05/36-44-555