Iskalnik

Podatki o delnici

Mlinotestova delnica

Izdajatelj: Mlinotest, d. d.

Oznaka delnice: MAJG

Segment: »Na podlagi sklepa skupščine so bile delnice MAJG z dnem 26. 6. 2018 umaknjene iz trgovanja na organiziranem trgu.«

Lastniška struktura Mlinotesta, d. d., na dan 31. 12. 2020:

Delničar Število delnic Struktura
Mlino d. o. o. 2.706.658 78,50 %
Fin Vita d. o. o. 618.148 17,93 %
Mlinotest d. d. 74.163 2,15 %
Fizične osebe 45.213 1,31 %
Ostale pravne osebe 3.719 0,11 %
SKUPAJ 3.447.901 100,00 %

 

* Delnice v lasti povezane družbe Fin Vita d. o. o. se v skladu z 251. členom ZGD upoštevajo kot lastne delnice družbe Mlinotest d. d.