Zapri Menu

Ponudba delnic družbe javnosti

Ugotovitveni sklep o uspešnosti ponudbe novih delnic izdajatelja Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo.

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: MLINOTEST d.d. ali družba), ki jo sestavljata predsednik uprave David Nabergoj in član uprave Matija Majcenovič, v skladu z določbami Prospekta za ponudbo novih delnic družbe Mlinotest d.d., Ajdovščina javnosti izdanega decembra 2011, izdaja naslednji Ugotovitveni sklep o uspešnosti ponudbe novih delnic v postopku za povečanje osnovnega kapitala družbeiz odobrenega kapitala.

Uprava družbe Mlinotest d.d. ugotavlja, da je bilo v prvem in drugem krogu ponudbe navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG izdajatelja Mlinotest Živilska industrija d.d., ki je potekala na podlagi Prospekta za ponudbo novih delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d, Ajdovščina, javnosti, Ajdovščina, december 2011, potrjenega z odločbo Opr. št. 40200-18/2011-5 Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 16.12.2011 in Dodatka k prospektu za ponudbo novih delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina, javnosti, Ajdovščina, januar 2012, potrjenega z odločbo Opr. št. 40200-18/2011-12 Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 06.01.2012, vpisanih in vplačanih 878.001 novih delnic. Od navedenega števila delnic je največ in sicer 828.000 delnic vpisala in vplačala družba Vipa Holding d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, preostale delnice pa sta vpisala in vplačala še dva druga vlagatelja in sicer eden 50.000 delnic in drugi 1 delnico. Glede na to, da je bilo od ponujenih 914.635 novih delnic vpisanih 878.001 novih delnic, kar predstavlja 95,99 % ponujenih novih delnic družbe, uprava ugotavlja, da je bila ponudba novih delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. uspešna. Skupna emisijska vrednost vpisanih in vplačanih novih delnic znaša 7.199.608,20 EUR.

Objava bo od 24.01.2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.
Uprava družbe.

Datum: 24.01.2012

Dodatek k prospektu za ponudbo delnic družbe Mlinotest javnosti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja DODATEK k PROSPEKTU ZA PONUDBO NOVIH DELNIC DRUŽBE MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina JAVNOSTI, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo pod opravilno številko 40200-18/2011-12 z dne 06.01.2012 (v nadaljevanju: »dodatek k prospektu«).

Dodatek k prospektu ter odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi dodatka k prospektu se nahajata v priponki.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja www.mlinotest.si, na spletni strani pooblaščenega člana www.alta.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEO-net: http://seonet.ljse.si/, v tiskani obliki pa je v času trajanja ponudbe novih delnic javnosti brezplačno na voljo tudi v prostorih na sedežu izdajatelja na naslovu Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina in na vpisnem mestu ALTA Invest d.d. na Železni cesti 18, 1000 Ljubljana.

Ta objava bo od 11.01.2011 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 11.01.2011

Pripeti dokumenti:

Informacija v zvezi s ponudbo novih delnic izdajatelja Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Od skupno do največ 914.635 ponujenih novih delnic je bilo v 1. krogu vpisanih in vplačanih 653.466 novih delnic. V 2. krogu je torej na razpolago do največ 261.169 novih delnic.

Objava bo od 09.01.2012 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 09.01.2012

Ponudba delnic družbe Mlinotest javnosti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja obvestilo o začetku ponudbe delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina javnosti.

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina (v nadaljevanju: »družba«) javnosti posreduje informacijo o začetku ponudbe delnic družbe javnosti, ki poteka na podlagi »PROSPEKTA ZA PONUDBO NOVIH DELNIC DRUŽBE MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, JAVNOSTI, Ajdovščina, december 2011«, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo pod opravilno številko 40200-18/2011-5 z dne 16. 12. 2011 (v nadaljevanju: »prospekt«).

Prospekt, sklep uprave družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala ter odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta se nahajajo v priponki.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja www.mlinotest.si, na spletni strani pooblaščenega člana www.alta.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEO-net: http://seonet.ljse.si/, v tiskani obliki pa je v času trajanja ponudbe novih delnic javnosti brezplačno na voljo tudi v prostorih na sedežu izdajatelja na naslovu Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina in na vpisnem mestu ALTA Invest d.d. na Železni cesti 18, 1000 Ljubljana.

Ta objava bo od 21.12.2011 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 21.12.2011

Pripeti dokumenti:

Ugotovitveni sklep o uspešnosti ponudbe novih delnic izdajatelja Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Mlinotest d.d. ugotavlja, da je bilo v prvem in drugem krogu ponudbe navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic z oznako MAJG izdajatelja Mlinotest Živilska industrija d.d., ki je na podlagi Poenostavljenega prospekta za ponudbo novih delnic družbe Mlinotest d.d, potrjenega z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 14.9.2011, vpisanih in vplačanih vseh 180.723 novih delnic. Vse nove delnice je vpisala in vplačala družba Vipa Holding d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina. Glede na to, da so bile vpisane vse, torej 100 % ponujenih novih delnic družbe, uprava ugotavlja, da je bila ponudba novih delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. uspešna.

Uprava družbe
Datum: 13.10.2011

Obvestilo o začetku ponudbe delnic družbe javnosti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja obvestilo o začetku ponudbe delnic družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina javnosti.

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina javnosti posreduje informacijo o začetku ponudbe delnic javnosti, ki poteka na podlagi »POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA ZA PONUDBO NOVIH DELNIC DRUŽBE MLINOTEST d.d., Ajdovščina JAVNOSTI, Ajdovščina, september 2011«, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo pod opravilno številko 40200-14/2011-5 z dne 14. 9. 2011 (v nadaljevanju: »poenostavljen prospekt«).

Poenostavljeni prospekt (ki vključuje tudi povzetek poenostavljenega prospekta) , sklep uprave družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala ter odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev se nahajajo v priponki.

Prospekt v tiskani obliki je brezplačno na voljo v prostorih na sedežu družbe na naslovu Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina in na vpisnem mestu ALTA Invest d.d. na Železni cesti 18, 1000 Ljubljana

Poenostavljeni prospekt bo od 14.09.2011 dalje za obdobje najmanj petih let objavljen tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 14.09.2011

Pripeti dokumenti:

Open menu Open search

Zapri Menu