Zapri Menu

Podatki o delnici

MLINOTESTOVA DELNICA

Izdajatelj: MLINOTEST d.d.
Oznaka delnice: MAJG
Segment: Vstopna kotacija delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana

Ljubljanska borza je s sklepom z dne 29.9.2016 odločila o premestitvi delnic z oznako MAJG iz Standardne kotacije v Vstopno kotacijo segmenta delnic z dnem 3.10.2016.

Podatki o trgovanju z delnico MAJG v letu 2016 za Mlinotest d.d.

Podatki o delnici

2016

2015

Število izdanih delnic

3.447.901

3.447.901

Čisti dobiček na delnico [v EUR]

0,42

0,28

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12. [v EUR]

9,31

9,33

Tržna cena delnice na dan 31.12. [v EUR]

3,9

4,501

Razmerje med tržno in knjižno vrednostjo delnice

0,42

0,48

P/E razmerje

9,21

15,93

Dividenda na delnico v EUR

0,43

0,16

Tržna kapitalizacija v EUR (31. 12.)

13.446.814

15.519.002

Enotni tečaj delnice MAJG se je od 31.12.2015, ko je znašal 4,501 EUR, do 31.12.2016, ko je znašal 3,900 EUR, znižal za 13 odstotkov. Na dan 31.12.2016 je tržna kapitalizacija MLINOTESTA znašala 13.446.814 EUR.

Lastniška struktura Mlinotest d.d. na dan 31. decembra 2016

Delničar

Število delnic

Struktura

Vipa Holding d.d. – v likvidaciji

1.655.354

48,01%

Mlino d.o.o.

800.210

23,21%

Fin Vita d.o.o.

650.148

18,86%

Občina Ajdovščina

213.698

6,20%

Marles d.d.

19.224

0,56%

Ostale pravne osebe

79.876

2,32%

Fizične osebe

29.391

0,85%

SKUPAJ

3.447.901

100,00%

Donos kapitala

Leto

Donosnost kapitala (v %)

2005

4,2

2006

2,6

2007

1,9

2008

2,7

2009

3,5

2010

4,4

2011

2,1

2012

-1,9

2013

2,6

2014

2,1

2015

2,6

2016

3,2

Open menu Open search

Zapri Menu