Zapri Menu

Podatki o delnici

Podatki o delnici

2015

Izdajatelj: Mlinotest d.d.
Oznaka delnice: MAJG
Segment: standardna kotacija - delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d.
Začetek kotacije: 3. 4. 2000

Število izdanih delnic 31. 12. 2015

3.447.901

Knjižna vrednost delnice na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

9,33

Tržna cena delnice na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

4,501

Razmerje med tržno in knjižno vrednostjo delnice

0,48

Razmerje P/E

15,93

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

0,28

 Lastniška struktura Mlinotesta d.d.,  na dan 31. 12. 2015

 

Delničar

Delež (%)

1.

Vipa Holding d.d. – v likvidaciji

48,01

2.

Mlino d.o.o.

23,07

3.

Fin Vita d.o.o.

18,86

4.

Občina Ajdovščina

6,20

5.

NLB skladi – Slovenija mešani

0,43

6.

Ostale pravne osebe

0,28

7

Ostale fizične osebe

3,16

 

Skupaj

100

Vir: KDD, deleži so izračunani na skupno število delnic 3.447.901.

Donos kapitala

Leto

Donos kapitala (v %)

2005

4,2

2006

2,6

2007

1,9

2008

2,7

2009

3,5

2010

4,4

2011

2,1

2012

-1,9

2013

2,6

2014

2,1

2015

2,6

Open menu Open search

Zapri Menu