Zapri Menu

Finančni koledar

Letni koledar predvidenih pomembnejših javnih objav družbe Mlinotest d.d. v letu 2017

Vrsta objave

Predvideni datum objave*

Objava nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Mlinotest d.d. in Skupine Mlinotest za leto 2016

27. 2. 2017

Revidirano letno poročilo družbe Mlinotest d.d. in Skupine Mlinotest za leto 2016

28. 4. 2017

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

28. 4. 2017

Objava sklica skupščine

30. 5. 2017

Obvestilo o sklepih skupščine

30. 6. 2017

Polletno poročilo družbe Mlinotest d.d. in Skupine Mlinotest za obdobje januar - junij 2017

31. 8. 2017

*Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.

Druge cenovno občutljive informacije, ki jih ni mogoče natančno predvideti v naprej, bomo objavili takoj ko bo mogoče.

Načrtovane periodične objave in druge cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet (www.ljse.si) ter na spletni strani družbe Mlinotest d.d. (www.mlinotest.si).

 Mlinotest d.d.

Uprava družbe

Open menu Open search

Zapri Menu