Zapri Menu

Zgodovina

V leto 1804 ...
segajo začetki skoraj 200-letne Mlinotestove tradicije, ko je bil ob reki Hubelj zgrajen Flucov mlin.

V drugi polovici 19. stoletja ...
je bil mlin obnovljen in moderniziran ter je postal znan kot Jochmannov mlin, ki je po drugi svetovni vojni posloval kot Mlinsko podjetje Ajdovščina.

Leta 1958 ...
je bila zgrajena tovarna testenin.

V šestdesetih letih ...
so v okviru podjetja so zaživele pekarne na Primorskem.

1992 ...
je bilo leto vpisa Mlinotesta v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici kot delniške družbe v družbeni lastnini.

1995-ega ...
je sledilo lastniško preoblikovanje družbe iz delniške družbe z družbenim kapitalom v delniško družbo z znanimi lastniki v zasebni lasti.

Leta 1998 ...
je bila v Umagu ustanovljena družba Mlinotest Trgovina d.o.o., z namenom trženja izdelkov na hrvaškem trgu.

2000 ...
je bilo leto združitve Mlinotestovih pekarne v Ajdovščini, Idriji, Ilirski Bistrici, Kopru, Sežani in Tolminu v družbo Pekarne Mlinotest d.o.o.

Isto leto je družba Mlinotest d.d. je pridobila več kot 90% lastniški delež družbe Peks d.d. iz Škofje Loke.

V letu 2001 ...
se je družba Peks d.d. preoblikovala v Mlinotest Peks d.o.o.

Družba Mlinotest d.d. pa je pridobila več kot 90% lastniški delež družbe Kruh Koper d.o.o. Ta se je potem preimenovala v podjetje Mlinotest Kruh Koper d.o.o.

2003 ...
je letnica, ko je Mlinotest d.d. je pridobil skoraj 90% družbe Žitoproizvod d.d. iz Karlovca.

Konec leta 2004 ...
sta se k matični družbi Mlinotestu d.d. pripojili dve njeni hčerinski družbi Mlinotest Peks d.o.o. Škofja Loka in Pekarne Mlinotest d.o.o. Ajdovščina.

Leta 2005
Izgradnja in začetek dela v sodobni Veliki pekarni v Ajdovščini ter zaprtje pekarn v Cerknem, Sežani in Tolminu.

Več o zgodovini Mlinotesta ...

Open menu Open search

Zapri Menu