Zapri Menu

Vključenost v PRP ukrep

Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

prp

Aktivnosti

Investicija v posodobitev tovarne svežih testenin. Aktivnost je obsegala rekonstrukcijo prostora tovarne svežih testenin vključno z infastrukturo za oskrbo z energenti, nabavo nove proizvodne opreme in postavitvijo skladiščnega prostora.  Vzporedno se je  objekt  Tovarne svežih testenin energetsko saniral skladno z zahtevami URE. Investicija  je bila sofinancirana iz naslova pod ukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja .

Povzetek

Podjetje je na javnem razpisu kandidiralo za sredstva javnega razpisa.

Investicija  je zajemala več sklopov:

 • obnovo ( rekonstrukcijo)  obstoječega objekta v Tovarno svežih testenin, vključno z energetsko sanacijo,
 • novogradnjo trafo postaje,
 • nakup tehnološke opreme za proizvodnjo svežih testenin  in izdelkov iz krompirjevega testa,
 • zamenjavo oskrbe s komprimiranim zrakom in toplotne oskrbe v smislu  učinkovite rabe energije,
 • postavitev montažnega skladišča za surovine.

Naložba je z vidika zahtevanih investicijskih kriterijev za sofinaciranje  (IRR, NPV, PP) upravičena. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po novih zmogljivostih.

 Glavne dejavnosti

V  obratu tovarne svežih testenin bomo proizvajali sveže polnjene testenine  in izdelke iz krompirjevega testa.  Proizvodni proces bo sodoben, relativno avtomatiziran in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju premium kvalitete in visokih standardov. Dosedanji proizvodni program bomo dopolnili, razširili in povečali proizvodno kapaciteto. 

Cilji

 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje,
 • ohranitev obstoječih  delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela, možnost novega zaposlovanja,
 • zagotavljanje  premuim kvalitete izdelkov skladno z najvišjimi  standardi mednarodnih trgovskih združenj,
 • blaženje podnebnih sprememb zaradi  izvedenih URE ukrepov.

Pričakovani rezultati

 • Racionalnejša proizvodnja osnovnih izdelkov,
 • boljša ponudba premium izdelkov,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih,
 • zmanjšanje porabljene energije na enoto proizvoda in
 • zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Več informacij tudi na spletni strani EKSRP in PRP.

Open menu Open search

Zapri Menu