Iskalnik

Sporočila za javnost

Na Pašta Fešti v Ajdovščini zbirali tudi sredstva za donacijo

MLINOTEST IZROČIL DONACIJO

Ajdovščina, 9. oktober – Na 1. slovenskem festivalu testenin Pašta Fešta, ki je potekal ob otvoritvi tovarne za proizvodnjo svežih testenin in izdelkov iz krompirjevega testa konec septembra, sta imela stojnico tudi Varstveno delovni center Ajdovščina ‒ Vipava in Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.

Njihovi varovanci in varovanke so za festival Pašta Fešta pripravili slike in izdelke iz testenin, ki so jih lahko obiskovalci in obiskovalke festivala kupili in s tem izkazali svojo dobrodelnost, avtorjem pa so naredili veselje in jim dali občutek pomembnosti njihovega prispevka na festivalu in v okolju. Nekateri obiskovalci so dali prispevek tudi brez nakupa slike ali izdelka. Zbranemu znesku je nekaj dodal še Mlinotest in danes je Danilo Kobal, predsednik uprave Mlinotesta, vsaki instituciji izročil donacijo v višini 250 evrov: »V Mlinotestu se zavedamo zahtevnega položaja tovrstnih institucij in predvsem njihove pomembne vloge v družbi. Njihovo delo je zahtevno, velikokrat tudi prezrto. Zato smo tako Varstveno delovni center kot tudi Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje povabili na Pašto Fešto, kjer so lahko pokazali svoje delo in bili vključeni v celotno festivalsko dogajanje. Samo z vidnostjo in njihovo prisotnostjo lahko dosegamo vključenost, za katero si moramo vsi prizadevati, tudi podjetja.« Obe instituciji  izvajata program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

 

Varstveno delovni center Ajdovščina – Vipava nudi uporabnikom socialnovarstvene storitve tako v obliki dnevnega varstva kot tudi celodnevnega programa. Poleg socialnovarstvenih storitev je vse več potreb tudi po zdravstvenih storitvah. V centru si prizadevajo ustvariti takšno kulturo okolja, ki bo drugačnost telesnih in intelektualnih sposobnosti sprejemala brez negativnih predznakov. Tudi zato sodelujejo na prireditvah in dogodkih izven centra.

 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Deluje že 50 let, gre pa za poučevanje, vzgajanje, prilagajanje okolju in njegovo spoznavanje.

Dodatne informacije: Mlinotest Živilska industrija, d. d., tel 05 364 4504, info: tajnistvo@mlinotest.si